feb 21

24–dagers kulturfestival til Ski!

– Ski står foran en kraftig vekstperiode, det er viktig at kulturen blir en av byggesteinene, sier styremedlemmene Kai Jordahl og Thorstein Granly i den nye stiftelsen Kultur i Ski.

kanin

Styremedlemmene bruker Drammen som eksempel. Noe av det første som ble gjort i Drammen var å restaurere Drammen Teater, etablere multikunststedet Union Scene, rense elva og etablere kulturstier på begge sider av elvebredden. Jordahl og Granly savner en tydeligere kultursatsning i byutviklingsplanene til nå, og ønsker å bidra til å omgjøre Ski til en levende kulturby. Ombyggingen av Ski Rådhusteater og planene om å samle lokal kulturvirksomhet i et nybygg sammen med ny videregående skole i sentrum er gode eksempler på at det nå tenkes i riktig retning.

Ski står foran en formidabel vekstperiode med etablering av Follobanen og kraftig befolkningsøkning. Det blir en utfordring å sikre en sterk lokal tilhørighet for alle Skis innbyggere fremover. I tider med så store endringer må også kunsten og kulturen gis rammer og plass slik at den kan bidra til å gi byutviklingen nødvendig form, innhold og farge. Det er jo tross alt her vi tilbringer mesteparten av våre liv, da er det avgjørende at Ski blir en kommune innbyggerne har positivt forhold til og der byen blir et trivelig og inspirerende sted å være, understreker Jordahl og Granly.

SKIrkus – en nyskaping i festivalfloraen
Det første tiltaket som stiftelsen Kultur i Ski står bak er festivalen SKIrkus. Siden Rådhusteatret i Ski er under oppussing i hele 2016, har stiftelsen, sammen med kommunen og kulturaktørene gått sammen for å reise et stort sirkustelt som skal stå på nedre torg. Dette blir Skis kulturelle storstue i en nesten fire uker lang festival, fra fredag 27. mai til 19. juni. Deler av sentrum vil bli stengt av og omgjort til en kulturoase for å feire lokalsamfunnet med sang, dans, musikk, litteratur og folkeliv.

Til forskjell fra mange festivaler som satser på kommersielle og kjente navn befinner SKIrkus seg i den andre enden av skalaen – dette er en festival for og med innbyggerne i Ski. Responsen har vært overveldende og har resultert i en tettpakket festival med spennende program hver dag. Vi vil ha ca. 2000 utøvere i sving og vi forventer et publikum på ca. 20 000, sier Jordahl og Granly.
– Dette blir noe Ski aldri har sett maken til. Men en slik storsatsing er ikke mulig uten at alle bidrar. Vi er stolte over å se et slikt felles prosjekt, hvor kulturlivet, kommunen og næringslivet går sammen om å skape noe viktig, sier Granly og Jordahl.

Økt mangfold gir økt samhold
Under mottoet ”økt mangfold gir økt samhold” inviterer vi alle som bor her til SKIrkus – Og alle skal være med: Kontra kulturskole, flyktningetjenesten, unge lovende talenter, jazzskolen Kråkstad Jazz, Ballettskolen i Ski, skolene, barnehagene, Ski Rockteater, Ski bibliotek, fritidsklubben Kjeller’n, Marianne Mørks Barne- og Ungdomsteater, korpsene, korene og mange andre aktører innen kultur- og organisasjonslivet. Vi har også mange profesjonelle kunstnere i kommunen og de er også invitert til å holde konserter og vise frem sin kunst.

Andre kulturprosjekter
Stiftelsen vil også ta initiativ til andre kulturprosjekter fremover. Den er også i ferd med å bli et talerør for kulturlivet som til nå har vært preget av lite samarbeid og trangt med ressurser. Stiftelsen har som hovedmålsetting å bidra til et mer dynamisk, vekstorientert og bærekraftig samarbeid mellom kommune, fylke, næringslivet og aktørene på kulturområdet.

For mer informasjon, kontakt styremedlemmene, Kai Jordahl, 90982271/Thorstein Granly, 90600540.