Har du lyst til å være med å arrangere verden mest fantastiske SKIrkus-festival?

Vil du oppleve Ski på sitt beste, treffe smilende mennesker og bidra til flotte kulturopplevelser?

Vil du være med å gjøre Ski til et enda bedre sted å vokse opp og bo?

Det er mye som skal gjøres. Festivalområdet skal bygges opp før vi starter, og tas ned etterpå. Under festivalperioden skal det ryddes og ordnes, det blir salg og servering, publikum skal hjelpes og finne seg til rette. Det er tusen ting som skal ordnes og fikses.

Vi trenger deg som liker å gjøre en innsats!

SKIrkus er en festival arrangert av Skis innbyggere, med Skis innbyggere og for Skis innbyggere. SKIrkus-festivalen basert på frivillighet og dugnad, uten økonomiske interesser.

 

Ta kontakt med Beate Kirkerød, tlf. 95 75 98 00 beate.sing09@gmail.com