mai 27

SKIrkus er ikke som andre festivaler

sjonlor2

Det finnes mange festivaler, men ingen som SKIrkus. Her er det ingen innleide band og artister, og ingen etablert festivalorganisasjon med et stort apparat i ryggen.

SKIrkus er festivalen av, med og for Skis egne innbyggere. Ski har mange utøvere av kunst og kultur, og et mangfoldig kulturliv. Under SKIrkus samles vi, amatører og profesjonelle, unge og voksne. Til et 24 dagers fantastisk festivalprogram, med ca. 2000 utøvere i sving.

SKIrkus er en god norsk dugnad. Den viser hva vi kan få til når Skis mangfoldige lokale kulturliv går sammen, når næringslivet stiller opp og bidrar, når kommunen legger til rette og støtter oppunder, og ideelle skapende krefter slippes fri.

Ski-byen blir hva vi gjør den til. Under SKIrkus håper vi den blir levende, skapende og samlende.