Tenk om… Ski sentrum ikke bare var en folketom parkeringsplass!

Tenk om… sentrum kunne fylles med yrende folkeliv

Tenk om… talentfulle barn, ungdom og voksne, amatører og profesjonelle ga oss fantastiske opplevelser, frysninger på ryggen og en tåre i øyekroken

Tenk om… vi kunne arbeidet sammen…kulturliv, næringsliv, kommunen, kunstnere, Ski-patrioter, restauranter, foreninger og politikere

Tenk om… 2000 aktører opptrer på en samlet festival, med sang, dans, teater, musikk, kunst, litteratur.

Tenk om… hele Skis befolkning besøkte festivalen, tok den til seg som sin egen, og deltok i feiringen

Tenk om… vi gjennom dette viser hva slags hjemsted vi ønsker oss – og viser at vi bryr oss. Tenk om vi til og med blir stolte av Ski – stolte av oss selv

Tenk om….

Da er ikke SKIrkus bare en festival.

SKIrkus er en kulturfestival, SKIrkus er vår alles festival, arrangert av Skis innbyggere, med Skis innbyggere, og for Skis innbyggere.

I hele 2016 er Rådhusteatret stengt. I mai/juni har vi den beste erstatning vi kan få. Da er nedre torg vår midlertidige storstue. En oase av kultur og opplevelser. Der møtes folk, og der skal vi presentere Ski, med et levende sentrum, for alle.

Den ideelle stiftelsen Kultur i Ski er ansvarlig for å koordinere alle aktivitetene i forbindelse med SKIrkus-festivalen.

Festivalorganisasjon

SKIrkus-direktører
Thorstein Granly
tlf. 90 60 05 40
thorstein@kulturiski.no

Kai Jordahl
tlf. 90 98 22 71
kai@kulturiski.no

Håvard Refsdal
tlf. 91 87 60 83
havard.refsdal@ski.kommune.no

Anette Lund
tlf. 98 25 06 80
anette@strandlund.no

Produsent
Tonje Thwin Hagen
tlf. 90 76 70 76
tonjethwin@gmail.com

Teknisk planlegging og avvikling
Fredrik Pagander
tlf. 98 02 00 66
fredrik.pagander@ski.kommune.no

Design / web / kommunikasjon
Anette Lund
tlf. 98 25 06 80
anette@strandlund.no

Servering og salg
Pablo Riber Lopez
tlf. 92 68 92 38
pablo@donpablos.no

Frivillig-koordinator
Beate Kirkerød
tlf. 95 75 98 00
beate.sing09@gmail.com

_______________

Forretningsfører
Ski Konsulentbyrå/Vegard Skråning
vegard@skikonsulentbyra.no

Revisor
Ski Revisjonsbyrå/Gunnhild Eikevold
post@skirev.no

Stiftelsen Kultur i Ski

Kultur i Ski er en nyetablert ideell stiftelse.
Stiftelsens formål er å bidra til utvikling av Skis lokale kulturliv, styrke barn og unges oppvekstforhold, og bidra til et levende, trygt og attraktivt bymiljø. Stiftelsen vil bl.a. arbeide med:

  • Utviklings- og samarbeidsprosjekter á la SKIrkus
  • Talentutvikling
  • Styrking av program på scener og kulturhus
  • Utvikling av arenaer for fremvisning og opplevelse av kunst og kultur i Ski
  • Utvikling av hensiktsmessige lokaler for undervisning og øving i kunst- og kulturfag.
  • Bidra til samarbeid på tvers av sjanger, sektor, tradisjon og geografi
  • Bidra til finansiering av lokal kultur

For mer informasjon: kontakt@kulturiski.no

kulturiski.no